Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 wordt GGZ zorg bekostigd middels het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat je maandelijks een factuur ontvangt van de aan jou geleverde zorg. De tarieven hiervoor worden vastgesteld door de NzA. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze folder.

Tarieven

Intakegesprek 60 minuten
Behandeling 45 minuten
Behandeling 60 minuten
Behandeling 75 minuten
Behandeling 90 minten

€ 160,-
€ 120,-
€ 140,-
€ 160,-
€ 180,-

Deze tarieven zijn inclusief indirecte tijd, bijvoorbeeld voor verslaglegging.

Vergoedingen

Praktijk Veerkracht heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en werkt zodoende contractvrij. Psychologische zorg is opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering. Dit betekent dat deze zorg vergoed wordt, tenzij jouw eigen risico het betreffende behandeljaar nog niet aangesproken is. Dit zal altijd eerst aangesproken worden. In de praktijk is het zo dat een contractvrije psychologische behandeling doorgaans voor een vooraf maximum percentage van het tarief vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Informeer hiernaar bij jouw zorgverzekeraar. Voorwaarde voor vergoeding is de aanwezigheid van een verwijzing van je huisarts. Omdat ik geen contracten heb afgesloten declareer je zelf bij jouw zorgverzekeraar. Je krijgt van mij de factuur en bent zelf verantwoordelijk voor de betaling aan mij.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Afmelden

Indien je een afspraak 24 uur van te voren afmeldt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Zonder tijdige annulering wordt €70,00 in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering.